Zápis

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány jsou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany na adrese petra.nemeckova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

1.4. bude spuštěn elektronický systém zápisu do MŠ.

Informace budou aktualizovány během března a dubna 2024.