přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Čtyřlístek

Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická s velkou zahradou se nachází na sídlišti zvaném Kavčí skála, v klidném prostředí mimo rušné komunikace, v blízkosti krásných lesů.

Mateřská škola má kapacitu 119 dětí. O jejich bezpečnost, vzdělávání a chod MŠ se stará celkem 11 pedagogů, školní asistent, 2 asistenti pedagoga, 4 provozní zaměstnanci a 3 pracovníků školní jídelny.

IMAGE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hlavním cílem školy je vytvořit pro děti hravé a bezpečné prostředí, jehož základem je citovost, smysluplná aktivita, zvídavost a radost z pohybu. Čtyřlístek má image školy, která se zabývá zdravým životním stylem. Projekty Zdravá abeceda a Naše zahrádka jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu. Cílem projektů je podpořit u dětí, potažmo u jejich rodin, správné návyky pro zdravý životní styl. Tématické celky kladou důraz na čtyři domény – pohyb, výživa, psychohygiena a péče o prostředí ve kterém žijeme. Do stravování se snažíme nově zařadit výpěstky z naší zahrádky, zvýšit povědomí o ekologii, navázat spolupráci s ekofarmáři a naučit děti přirozeným způsobem vnímat koloběh přírody, jejíž součástí jsme. V projektu Naše zahrádka jde o vytvoření praktické a užitkové části zahrady, kde se děti seznamují s přírodou, zahradničením, bádají a zkoumají. Dalším velmi významným projektem jsou pravidelná mezigenerační setkávání dětí ze třídy Zajíčci se seniory v DPKS na Kavčí skále. Tato třída se velice úspěšně účastní celostátní soutěže Srdce s láskou darované.

Provoz

Organizace provozu je obsažena v řádech školy.

Uspořádání dne se řídí REŽIM DNE, který není svazující, zahrnuje řízené i neřízené činnosti, pobyt venku, čas na stravu i odpočinek. Je odpovídající potřebám dítěte.

Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30h do 17:00h.