Platba za školné:

Číslo účtu: 27-9626930227/0100

Částka pro školní rok 2023/2024 je 1305,-kč.

Platba za stravné:

Číslo účtu: 27-9626880207/0100

Částka pro školní rok 2023/2024 je:

920,- polodenní                              1140,- celodenní

Děti s odkladem školní docházky:

1000,- polodenní                            1220,- celodenní

 

  • VS pro obě platby přiděluje MŠ při nástupu na „Přihlášce ke stravování“.
  • Školné a stravné musí být zaplaceno vždy do 15.den v měsíci.
  • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.