Stravování

Vedoucí školní jídelny: Jana Daruová DiS.

Email: hospodarka@ctyrlistek-ricany.cz

Tel.: 731 449 154

 

O to, aby dětem chutnalo, se stará kolektiv v obsazení:

Hana Gabrielová

Radka Vejdělková

 Ivana Vavřinová

 

Naše školka má již několik let ve svém vzdělávacím programu tzv. výchovu ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je správná strava. Dalšími činiteli je psychická pohoda – nebo-li psychohygiena, přiměřený pohyb a péče o prostředí, ve kterém žijeme.
Vyvážená pestrá strava, nutričně a energeticky, je jedním ze základních pilířů pocitu zdraví a pohody. Děti seznamujeme se všemi složkami potravy, ochutnávají postupně celou škálu potravin, které jsou pro život v našem českém prostředí charakteristické a pro organismus prospěšné. Spolupracujeme s firmami a farmáři v našem okolí. Naše paní kuchařky se zúčastňují různých školení, které jim rozšiřují obzory v oblasti dalších možností zavádění nových receptur do dětského stravování.

V MŠ Čtyřlístek jsme schopni dětem, které mají dietní omezení z důvodu onemocnění celiakií, nesnášenlivosti laktózy nebo mléčné bílkoviny, vařit  dietní stravu či respektovat nemožnost příjmu vybraných potravin při různých alergiích.  Všechny možnosti jsou akceptovány výhradně po dohodě s vedoucí stravování. Dietní omezení je třeba mít potvrzené od lékaře a předložit ho vedoucí stravování. Je nutné  tuto skutečnost mít potvrzenu na evidenčním listu dětským lékařem a upozornit na ni v den zápisu ředitelku  MŠ. Pokud nastane akutní dietní opatření během roku, je třeba ihned tuto změnu nahlásit vedoucí stravování. Částečná spolupráce s rodiči je v některých případech nutná.  Školní jídelna spolupracuje s nutričním terapeutem, který vystavuje vždy na 3 měsíce nový certifikát a průběžně proškoluje personál.

Bližší informace ve vnitřním řádu školní jídelny.

Sestavování jídelníčků se řídí pravidly české potravinové pyramidy