Schůzka rodičů  nově přijatých dětí  proběhne 13.6. 2024 od 16:00h. v budově MŠ. 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

1.4. bude spuštěn elektronický systém zápisu do MŠ.

Veškeré informace a online žádost naleznete na www.skolky.ricany.cz

Zápis na školní rok 2024/2025 proběhne 2.5.2024 od 9:00-17:00 h. v budově MŠ Čtyřlístek

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

 1. Zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 1. května 2024 23:59.
  (viz Návod k vyplnění žádosti)
 2. Doručení žádosti do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů 2. května 2024.
  • Osobně, v den zápisu 2. května 2024 od 9:00 do 17:00 – s vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádostí o přijetí + rodným listem dítěte + občanským průkazem zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí.
  • Datovou schránkou zákonného zástupce 2. května 2024 – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do 3. května 2024 do 12:00.
  • E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 2. května 2024 – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do 3. května 2024 do 12:00.
  • Poštou nejpozději 26. dubna 2024 tak, aby dokumenty byly doručeny mateřské škole nejpozději v den zápisu 2. května 2024. Odesílané dokumenty: vytištěná, podepsaná a lékařem potvrzená žádost o přijetí, kopie rodného listu dítěte, kopie občanského průkazu zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí, případně kopii dokladu o odkladu školní docházky – zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.
 3. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy do 6. května 2024 do 17:00.
  (po zjištění výsledku přijímacího řízení)

Informace po zápisu 2024 MŠ Čtyřlístek – Nepřijatí a přijatí účastníci

Den otevřených dveří 16.4.2024 od 17:00 do 19:00 hodin v budově MŠ

Informace budou aktualizovány během března a dubna 2024.

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány jsou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin, Větrník nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany na adrese petra.nemeckova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání