Poprvé do školky:

Naše krédo:

Naše MŠ je společenstvím zaměstnanců školy, dětí a jejich rodičů. Dobré fungování školy je založeno na pozitivní komunikaci mezi těmito třemi složkami a směřování ke společnému cíli. Všichni se řídí zásadami slušného chování, tolerance, vzájemné úcty a respektu k ostatním. Především naše malé předškoláčky učíme tato základní pravidla:
– vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš – rozluč se
– chceš-li – řekni „prosím“
– dostaneš-li – řekni „děkuji“
– používej i ostatní „kouzelná“ slova, která lidi k sobě přibližují, nezapomeň, že největší kouzlo má Tvůj úsměv!
– neskákej nikomu do řeči – každý má právo vyjádřit svůj názor
– neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci musí dokazovat svoji sílu
– pomáhej slabším kamarádům i dospělým
– nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i ostatním
– netrap se – přijď se rozdělit o každou bolest i radost, uč se ovládat své emoční projevy-agrese, vzteku, lítostivosti
– mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří
– važ si sám sebe i druhých – je důležité znát svoji cenu i cenu jiných lidí
– nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě!
– neboj se překonávat překážky, učit se nové věci, dělat chyby, vždyť chybami se člověk učí!

Desatero vzkazů rodičům od jejich dětí:

1. Nerozmazlujte mě.
Vím dobře, že bych neměl(a) dostat všechno, po čem toužím – jen Vás zkouším.
2. Nedělejte ze mě menšího,
než jsem.
3. Nechraňte mě před vším,
potřebuji se naučit snášet obtíže i bolest.
4. Nedávejte ukvapené sliby.
Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
5. Nebuďte nedůslední,
to mě mate.
6. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
7. Neříkejte, že mě nemáte rádi,
i když někdy dělám příšerné věci.
8. Nenadávejte mi na veřejnosti.
Daleko víc na mě působí, když si se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
9. Neříkejte, že mé obavy a strachy jsou hlouposti.
Hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
10.Nebojte se být přísní a pevní.
Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.Vaše děti

Zdeňek Matějčka – Škola rodičů