Školní poradenská zařízení:

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Říčany,

Školní 2400/4,

251 01 Říčany

Telefon: 731 417 201, email: ricany@pppsk.cz

Logopedie:

Říčany – Masarykovo nám. 58/36, tel.: 792 521 679, email: logopediericany@email.cz
Kolovraty – Mírová 585/72A, tel.: 721 237 369
Mnichovice – Masarykovo nám. 55, tel.: 607 705 172