Návod na vyplnění elektronické žádosti

 1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. V případě, že ji
  nemáte, obraťte se na vybranou mateřskou školu s žádostí o pomoc.
 2. Nová registrace/Přihlášení
  – Zaregistrujte se svým e-mailem. Po odeslání registrace musíte otevřít uvedený
  e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci.
  – V případě, že jste již zaregistrováni z minulých let, tak se přihlaste.
  – Při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně
  – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK).
  – ID DS vyplňuje zákonný zástupce pouze má-li datovou schránku zřízenou.
  – Data narození uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře.
  – Údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost.
  – Údaje o druhém zákonném zástupci nejsou povinné, přesto doporučujeme
  údaje vyplnit.
  – Po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat
  v přihlašování dalšího dítěte.
 3. Vyberte si mateřskou školu, kde chcete požádat o přijetí dítěte k předškolnímu
  vzdělávání
 4. Vyplňte Žádost, kterou je třeba odeslat elektronicky nejpozději 1. května 2023,
  23:59 hodin.
 5. Vytiskněte Žádost, ve které vám bude přiděleno registrační číslo.
  Nezapomeňte, že nedílnou součástí Žádosti při doručování je doložení řádného
  očkování.
 6. Ve sloupci „Stav žádosti“ vyberte způsob doručení Žádosti.
 7. V případě, že žádáte o přijetí ve více MŠ, označte tu, kterou preferujete.
 8. Po přijetí dítěte do MŠ vytiskněte ze systému i zápisový lístek a odevzdejte jej do
  vámi zvolené MŠ.